Online leeromgeving

Deze afgeschermde leeromgeving biedt de volgende mogelijkheden:

  • het geven, inleveren en nakijken van opdrachten, zowel op papier als digitaal
  • het koppelen van bestanden, filmpjes en websites aan de opdrachten
  • het opslaan en wijzigen van opdrachten die je regelmatig geeft
  • het opbouwen van een online bibliotheek met eigen oefenmateriaal
  • het opbouwen van een portfolio per leerling
  • het bijhouden van een logboek waarin zowel jij als de leerling, zijn ouders en zijn leerlingen opmerkingen kunnen plaatsen
  • het opbouwen van een digitaal dossier per leerling, dit is alleen toegankelijk voor jou als begeleider

Belangrijkste voordelen:

  1. snel en makkelijk huiswerkoefeningen geven met eventueel koppelingen naar filmpjes, andere sites en werkbladen
  2. alle communicatie met de leerling, de ouders en de leerkrachten via 1 medium
  3. alle gegevens vanuit toetsen en verslagen van gesprekken op 1 plek verzameld

Wanneer je gebruik wilt maken van onze online leeromgeving schaf je licenties aan voor je leerlingen. Uiteraard is hier een begeleidersacount bij inbegrepen. Verder krijgen je leerlingen en jij hierbij ook toegang tot het beveiligde videokanaal dat ruim 140 instructiefilmpjes bevat.