Oh nee, dat heb ik weer!!!

Geschreven op

Toen ik de informatie over die nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) las, was dit mijn eerste reactie. Dit zou me bijna €1500,00 per jaar kunnen gaan kosten, daar werd ik wel flink chagrijnig van! En bovendien zou het niet alleen mij veel geld kunnen gaan kosten, maar ook mijn collega-rt'ers, misschien dus jou ook.

De KOR zoals die nu bestaat verandert namelijk flink en dat heeft gevolgen als je er nu gebruik van maakt. Hoog tijd om me er eens echt in te verdiepen...

Waarschuwing: in dit blog deel ik wat ik heb uitgezocht over de nieuwe KOR. Dit is mogelijk wat saaie kost, maar even doorlezen kan je wel geld schelen. Ik heb dit beschreven als collega rt'er, niet als jurist of fiscalist, dus je kunt er geen rechten aan ontlenen. Wil je meer informatie specifiek voor jouw situatie, vraag dan advies van een specialist.

De situatie nu

Vrijwel elke ondernemer moet omzetbelasting ofwel BTW afdragen. Dit is een belasting die je betaalt over diensten die je verleent en producten die je verkoopt. Wanneer je remedial teaching geeft en de stof repeteert die op school aan bod komt, mag je gebruik maken van de ontheffing voor het onderwijs.Veel rt'ers en ook logopedistes doen dit en hoeven dus (bijna) geen BTW af te dragen. Ik schreef hier eerder dit blog over.

Toch blijft er een klein deel van hun omzet over, waarover ze wel BTW zouden moeten afdragen. Bijvoorbeeld omzet uit gesprekken en verslaglegging die apart in rekening gebracht worden, uit trainingen die niet direct leerstofgebonden zijn of uit reiskosten. Wanneer bedrag dat afgedragen zou moeten worden onder een bepaalde grens blijft, wordt de BTW deels of volledig kwijtgescholden, dit is de huidige kleineondernemersregeling.

Overigens moet je, als dit voor jou geldt, wel BTW-aangifte doen, tenzij je een ontheffing voor administratieve verplichtingen hebt aangevraagd. Ook dit kwam in mijn eerdere blog aan de orde.

Deze regeling gaat veranderen en je mag, of beter gezegd moet, als kleineondernemer kiezen of je aan de nieuwe regeling deel wilt nemen. Wat je kiest, heeft gevolgen voor jezelf en voor je klanten.

De nieuwe regeling

Zoals gezegd is de regeling bedoeld voor kleine ondernemers, in principe dus voor degenen die er nu ook gebruik van maken. Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden.

(bron: belastingdienst.nl)

Flink balen, of toch niet...?

En ja, daar staat het, je kunt alleen meedoen als je een omzet (DUS NIET WINST) hebt die onder de €20.000,00 blijft. Je voelt het al aankomen, mijn omzet ligt daar boven, dus helaas pindakaas, geen KOR meer voor mij en voortaan gewoon alle BTW afdragen. Of  valt het toch mee?

Het bleek namelijk de moeite te lonen om even verder te zoeken, want op de site van de Kamer van Koophandel vond ik deze informatie:

(bron: kvk.nl en de pijl heb ik erbij gezet...)

Dat verandert natuurlijk de zaak, want als mijn omzet uit de begeleiding niet meetelt, blijft er een veel lagere omzet over, en kan ik dus toch meedoen als ik wil. Natuurlijk heb ik nadat ik dit gevonden had nog wel even verder gekeken, want 1 bron, zeker als het de belastingdienst niet is, vond ik niet genoeg. En gelukkig, ook hier blijkt bij het invullen van mijn geschatte omzet dat ik de vrijgestelde omzet niet mee hoef te tellen.

En kiezen maar!

Ik mag dus mee gaan doen aan deze regeling. Als ik me aanmeld, krijg ik ook voor de belaste omzet een vrijstelling en een ontheffing voor de administratieve verplichtingen, wel zo makkelijk. Als je nu al een ontheffing voor administratieve verplichtingen hebt, ga je vanzelf meedoen en hoef je je alleen af te melden als je niet deel wilt nemen.

Meedoen betekent trouwens ook dat ik de BTW die ik betaal over de inkopen, de voorbelasting, niet meer terug mag vragen. Dat mag voor de inkopen die bedoeld zijn voor je vrijgestelde activiteiten sowieso al niet, maar dat gaat dan dus gelden voor alle voorbelasting. Voor mij weegt wat ik minder hoef af te dragen op tegen wat ik niet terug kan vragen, maar dat kan in jouw situatie anders zijn. Voor startende rt'ers kan het bijvoorbeeld de moeite waard zijn om (nog) niet deel te nemen. Als je namelijk weinig belaste omzet hebt, maar wel inkoopt voor deze omzet, bijvoorbeeld een methode voor faalangstreductietraining of een cursus die wel belast is met BTW, krijg je mogelijk juist BTW terug en dat wil je natuurlijk niet mislopen!

Mocht je hier meer over willen weten, en over andere overwegingen om wel of niet deel te nemen aan de nieuwe KOR, en ben je net je eigen praktijk begonnen of ga je binnenkort starten? Meld je dan aan voor het pilot-traject "Start je eigen superpraktijk"! Tijdens de eerste dag van dit traject gaan we het uitgebreid hebben over de wondere wereld van de belastingen 

Ben je geen startende ondernemer, maar wil je wel graag meer weten over de nieuwe KOR en de afwegingen om wel of niet deel te nemen? Meld je dan aan voor het webinar dat ik hierover verzorg.