De AVG en RT, in de praktijk

Geschreven op

Als rt'er verwerk ik regelmatig gegevens van en personen en heb ik dus te maken met de regels die in de AVG staan. Mijn ervaringen en de informatie die ik gevonden heb, deel ik in een reeks blogs, zodat jij er je voordeel mee kunt doen. Hier hoort wel steeds de waarschuwing bij dat ik geen jurist ben en dat wat ik schrijf puur gebaseerd is op wat ik zelf uitzoek voor Mijn Superkracht en mijn praktijk. Het is dus geen juridisch advies en voor jouw situatie kunnen andere zaken belangrijk zijn.

Mijn Superkracht en de AVG

Omdat de leeromgeving van Mijn Superkracht naast een communicatiemiddel ook een digitaal portfolio en een digitaal dossier is, worden daar veel persoonsgegevens in verwerkt. Dat betekent dat het voor mij en alle aangesloten begeleiders belangrijk is dat ook de leeromgeving klaar is voor de AVG. Op het moment dat ik dit typ, wordt er heel hard gewerkt aan de site om daar voor te zorgen. In deze blogs zal ik je natuurlijk ook vertellen hoe de leeromgeving je helpt om te voldoen aan de AVG.

Stappenplan

In mijn vorige blog heb ik de belangrijkste dingen verteld die je volgens mij zou moeten weten voordat je met de AVG aan de slag gaat. Ik kan me voorstellen dat jij deze blogs niet leest om die algemene informatie te krijgen, maar omdat je wilt weten wat jij voor jouw praktijk moet gaan regelen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een stappenplan opgesteld dat je kunt gebruiken om je voor te bereiden. Dit stappenplan gebruik ik ook als leidraad voor deze blogs, maar ik heb er een laatste stap aan toegevoegd: welke documenten heb ik (misschien) nodig?

In de blogs beschrijf ik per stap waar we als rt'ers rekening mee moeten houden. Verder waren er regelmatig zaken die me verbaasden of waar ik nooit bij stil gestaan had, uiteraard noem ik die in deze blogs ook. In sommige blogs zal ik 1 stap uitwerken, maar wanneer er minder over een stap te vertellen is, zal ik er een aantal in 1 blog combineren.

Bewustwording, de eerste stap

In het stappenplan noemt de AP bewustwording als de eerste stap. Bij deze stap gaat het erom dat je zorgt dat jijzelf, maar ook anderen met wie je samenwerkt, op de hoogte zijn van de AVG en de gevolgen die deze wetgeving heeft voor de manier waarop je omgaat met persoonsgegevens. Uiteraard is het de bedoeling dat mijn blogs je daarbij gaan helpen.

In mijn volgende blog zal ik in gaan op stap 2, de rechten van betrokkenen en hoe je hier rekening mee kunt houden.