Leuker kunnen ze het niet maken, wel makkelijker

Geschreven op

Vorige week zaterdag verzorgde ik voor de LBRT weer de cursusdag eigen praktijk. Tijdens deze cursus is er altijd een onderwerp dat veel vragen oproept: belastingen en de regels die daar bij horen. Zoals je weet ben ik geen belastingadviseur, dus ik zal me in dit blog niet wagen aan die regeltjes. Maar ik heb wel een gouden tip voor rt'ers die het wat makkelijker willen maken: vraag een ontheffing voor de administratieve verplichtingen aan!

Ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat je graag wat meer uitleg wilt hebben bij deze tip, dus die zal ik je in dit blog geven.

Omzetbelasting (BTW)

Vrijwel elke ondernemer betaalt omzetbelasting (BTW) over het bedrag dat hij verdient. Afhankelijk van het soort product of dienst betaal je over je omzet 21% of 6% BTW. Die BTW wordt meestal aan de klant doorberekend en de ondernemer draagt het bedrag vervolgens af aan de belastingdienst.

Om te voorkomen dat de BTW 2 keer betaald wordt, mag de verkoper alle BTW die hij al betaald heeft bij zijn inkopen bij de belastingdienst terugvragen of verrekenen met de BTW die hij moet afdragen. Dit wordt de voorbelasting genoemd

Vrijstelling voor het onderwijs

Als remedial teacher mag je gebruik maken voor de vrijstelling voor het onderwijs voor wat betreft de omzetbelasting (BTW). Zoals gezegd waag ik me niet aan uitleg van de regels, dus kijk vooral hier of jij gebruik kunt en wilt maken van die vrijstelling. Als je hier gebruik van maakt, betekent dat dat je geen BTW in rekening hoeft te brengen bij je klanten en dat je de voorbelasting niet terug mag vragen.

Aangifte doen

Omdat remedial teaching officieel een dienst is die belast is met BTW, krijg je op het moment dat je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel wel een BTW-nummer en moet je elk kwartaal BTW-aangifte doen. Bij het doen van deze aangifte zul je merken dat als je gebruik maakt van de vrijstelling, er nog maar een klein deel van je omzet overblijft waarover je wel BTW zou moeten afdragen. Dit is de omzet van bijvoorbeeld het geven van trainingen, gesprekken met ouders of leerkrachten, reistijd en -kosten, etc.

Kleineondernemersregeling

Als de BTW die je over een jaar moet betalen minder is dan €1.883,- kun je in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling. Als dat het geval is hoef je minder of zelfs helemaal geen BTW af te dragen. Omdat je als remedial teacher waarschijnlijk gebruik kunt maken van de vrijstelling voor het onderwijs voor een groot deel van je werkzaamheden, is de kans groot dat de omzet waarover je BTW moet betalen dusdanig klein is dat je hier voor in aanmerking komt.

Ontheffing van administratieve verplichtingen

Op het moment dat blijkt dat je inderdaad vanwege de kleineondernemersregeling geen BTW hoeft af te dragen, momenteel is dat als je minder dan €1,345,- aan BTW zou moeten betalen, en dat het waarschijnlijk is dat dit de komende jaren zo blijft, kun je ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. Dit betekent dat je geen BTW meer op je facturen mag vermelden, dus ook niet voor de werkzaamheden waarvoor je normaal gesproken wel BTW zou moeten afdragen, en dat je geen BTW-aangifte meer hoeft te doen.

Dit heeft 2 grote voordelen:

  1. Je hoeft de aangifte niet meer te doen, dit scheelt je tijd en je voorkomt een eventuele boete wanneer je het een keer zou vergeten
  2. Je hoeft op je facturen geen onderscheid meer te maken tussen omzet de vrijgesteld is van BTW en omzet die wel belast is, voor je klanten en jouzelf geeft dat een hoop duidelijkheid.

Een nadeel is wel dat je ook de betaalde voorbelasting niet meer terug mag vragen. Maar dat mag sowieso alleen maar wanneer het uitgaven betreft die betrekking hebben op het deel van je omzet dat belast is. Als je in aanmerking komt voor de ontheffing, is dat maar heel weinig. Bovendien heb je als het goed is meer omzet dan kosten, dus zal je per saldo de meeste jaren meer BTW afdragen dan je terug kunt vragen. Alleen in jaren waarin je grote uitgaven doet voor het belaste deel van je omzet is dit echt een nadeel.

De ontheffing vraag je aan door een brief te schrijven waarin je laat zien dat je in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling en daardoor geen BTW hoeft af te dragen, bijvoorbeeld op basis van je cijfers van het eerst jaar als ondernemer of vanwege het feit dat je gebruik maakt van de vrijstelling voor het onderwijs. Bovendien maak je aannemelijk dat dit de komende jaren waarschijnlijk zo blijft. Een voorbeeld van zo'n brief, die je aan kunt passen aan je eigen situatie, vind je in de toolbox voor remedial teachers.